A-kilta toiminnan arvot

A-KILTATOIMINNAN ARVOT


a-kilta_MG_5839

Päihteettömyys

Kaikki A-kiltatoiminta on päihteetöntä. Tavoitteena on päihdehaitoista vapaa, selvästi parempi elämä. A-kiltatoiminta ei ole päihdehoitoa, eikä sillä ole hoitotavoitetta. Toiminnassa ei aseteta mitään päihdehoitomuotoa toista paremmaksi ja kunnioitetaan mukana olevien itselleen asettamia tavoitteita päihteiden käytön suhteen. Päihteettömyyttä tuetaan käytettävissä olevin A-kiltatoiminnan keinoin ja ohjaamalla muiden palveluiden tai toimintojen piiriin.

 


a-kilta_MG_7181

Vapaaehtoisuus

Ilman vapaaehtoisuutta ei ole A-kiltatoimintaa. A-kiltatoimintaan osallistutaan omasta halusta korvausta odottamatta. Toimintaan osallistuva voi itse päättää osallistumisensa määrän ja laadun, ottamansa vastuun kantaen. A-kiltatoiminnassa toimitaan yhteisen hyvän puolesta Me meille -hengessä.

 


a-kilta_MG_7019

Kokemuksellisuus

A-kiltatoiminnassa kokemuksellisuus on vertaisuutta, joka perustuu samaistumisen kokemuksiin toipujien erilaisuutta kunnioittaen. Toipumiskokemukset ovat tärkeitä ja jokaisella on oikeus omaan tarinaansa. Kokemukset ja vertaisuus eivät ole kaupan. Kokemuksellisuus on luottamusta, ymmärrystä ja rohkaisemista.


a-kilta_MG_7155

Yhteisöllisyys

A-kiltatoiminnassa muodostuu arkielämän sosiaalisia yhteisöjä, jotka ovat avoimia kaikille A-kiltalaisille. Yhteisöllisyyden perusominaisuuksia ovat haittojen ehkäisy, osallisuus, turvallisuus, yhteenkuuluvuus ja yhdenvertaisuus. A-kiltatoiminnassa eletään toisiaan tukien ja kaikki huomioon ottaen.

 


a-kilta_MG_6871

Toiminnallisuus

Toiminnallisuus A-killoissa on toipumista tukevaa ja sen myötä syntyy päihteettömiä päiviä. Toiminnallisuus tukee ja vahvistaa omatoimisuutta, se ei ole puolesta tekemistä. Toiminnallisuus ei tarkoita osallistumispakkoa tai väkinäistä suorittamista. Monipuolinen toiminnallisuus syntyy yhteistoiminnalla ja hyviä toimintamalleja kierrättämällä.

 


a-kilta_MG_5985

Yhteistoiminta

Toiminta on julkista ja näkyvää. Avoimella yhteistoiminnalla edistetään A-kiltatoiminnan, päihdeongelmaisten ja päihdetoipujien etuja. A-kiltatoiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.