Mikä on A-Kilta?

A-killat ovat päihdeongelmaisten ja heidän läheistensä sekä muiden asiasta kiinnostuneiden ihmisten perustamia vapaaehtoisuuteen, omatoimisuuteen sekä vertaistukeen pohjautuvia rekisteröityjä yhdistyksiä, joiden valtakunnallinen keskusjärjestö on A-Kiltojen Liitto ry. A-kiltoja on noin yhdeksänkymmentä kattaen Suomen etelästä pohjoiseen.

kartano

Arvot

Päihteettömyys

Kaikki A-kilta toiminta on päihteetönta toimintaa. Pyrkimyksenä on oman elamänlaadun parantaminen ja päihdeongelmista vapaa elämäntapa jokaisella omien tavoitteiden mukaisesti.

Vapaaehtoisuus

A-killan toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Toiminnan tarkoituksena on osallistumisen ja omatoimisuuden tukeminen.

Kokemuksellisuus

A-killassa on mahdollisuus kohdata muita ihmisia, joilla on omakohtaisia kokemuksia päihteiden käytöstä. Vertaistuki on tärkeässä roolissa A-kiltatoiminnassa.

Yhteisöllisyys

A-killassa muodostuu arkielaman sosiaalinen yhteisö. Täältä löytyy oma päihteetön olohuone.

Toiminnallisuus

A-killan tarkoituksena on tuoda päihteettömään päivään myös toimintaa. Toiminnallisuuden muodot päätetään tarpeiden ja resurssien mukaan.

Yhteistoiminta

A-killat ovat itsenäisiä, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomia rekisteröityjä yhdistyksiä. A-killat toimivat yhteistyössa keskenään seka muiden päihdetyöta tekevien tahojen kanssa.

Tule selvänä!
RAY