VERTAISTUKI

Vertaistuki on samanaikaisesti apua itselle ja toiselle. Ihminen yksilönä voi muuttaa omaa elämäänsä ja sen suuntaa sekä ajattelutapoja. Vertainen on tässä tilanteessa kullanarvoinen. Vertaistuki on inhimillistä vuorovaikutusta ja omasta elämäntilanteesta keskustelemista. On hyvä muistaa vertaistuen mahdollisuus, koska vertainen ymmärtää sinua! Usein paremmin kuin ystävä tai sukulainen, jonka antama tuki ja apu ei riitä koska heiltä puuttuu omakohtainen kokemus.

Ammattiauttajan antaman tuen rinnalle on hyvä liittää myös vertaistuki.

Vertaistuki ja vertaisuus on läsnä kaikessa toiminnassamme. Päivittäin kartanolla on paikalla vertaisia sekä ryhmätoimintojamme ohjaa ja suunnittelee vertaiset. Vertaistuki tukee osallisuutta monipuolisesti.

Jyväskylän A-killassa vertaistukea toteutetaan erilaisissa ympäristöissä:
• kahdenkeskisenä tukena
• toiminnallisissa ryhmissä
• avoimessa kohtaamispaikkatoiminnassa Kortesuon kartanolla
• Verkkovertaistukena ja sosiaalisessa mediassa. (Facebook, WhatsApp)
• Ryhmätoimintana vertaisryhmissä, ohjaajana vertainen ja vertais-ammattilaistyöpari.

Vertaistuen arvot
• tasavertaisuus
• tasa-arvoisuus
• molemminpuolisuus
• omaehtoisuus
• aktiivisuus
• vapaaehtoisuus

Jokaisella on jotain annettavaa!

Scroll to Top